شرکت کشاورزی تولیدی و خدماتی تک بوته گلستان

  • ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 8.00-20

  • شماره تلفن: 01735864555

  • ایمیل سایت: info@takboutegolestan.ir

تک بوته گلستان

بیش از یک دهه فعالیت در زمینه کشاورزی

بیش از یک دهه فعالیت در زمینه کشاورزی

مجموعه مدیریتی شرکت کشاورزی تولیدی و خدماتی تک بوته گلستان (سهامی خاص) بیش از یک دهه در زمینه کشاورزی فعال می باشد و فعالیت رسمی خود را از سال 1396 در زمینه تولید، توزیع و صادرات نهاده ‌های کشاورزی، اجرا، مشاوره و پیمانکاری پروژه های کشاورزی با استفاده از کارشناسان مجرب و اساتید به نام کشور با هدف کمک به ارتقاء سطح کشاورزی کشور و افزایش میزان تولید در واحد سطح و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی آغاز نموده. دیدگاه ما بر ایجاد یک رابطه طولانی و پایدار با کشاورزان و شرکای تجاری ‌مان بنا گردیده است تا ارزش‌ها را بر اساس صداقت، دانش و نوآوری تعیین کنیم.

مشاوره و راهنمایی
مجموعه مدیریتی شرکت کشاورزی تولیدی و خدماتی تک بوته گلستان (سهامی خاص) بیش از یک دهه در زمینه کشاورزی فعال می باشد و فعالیت رسمی خود را از سال 1396 در زمینه تولید، توزیع و صادرات نهاده ‌های کشاورزی، اجرا، مشاوره و پیمانکاری پروژه های کشاورزی با استفاده از کارشناسان مجرب و اساتید به نام کشور با هدف کمک به ارتقاء سطح کشاورزی کشور و افزایش میزان تولید در واحد سطح و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی آغاز نموده. دیدگاه ما بر ایجاد یک رابطه طولانی و پایدار با کشاورزان و شرکای تجاری ‌مان بنا گردیده است تا ارزش‌ها را بر اساس صداقت، دانش و نوآوری تعیین کنیم.
نکات آموزشی
مجموعه مدیریتی شرکت کشاورزی تولیدی و خدماتی تک بوته گلستان (سهامی خاص) بیش از یک دهه در زمینه کشاورزی فعال می باشد و فعالیت رسمی خود را از سال 1396 در زمینه تولید، توزیع و صادرات نهاده ‌های کشاورزی، اجرا، مشاوره و پیمانکاری پروژه های کشاورزی با استفاده از کارشناسان مجرب و اساتید به نام کشور با هدف کمک به ارتقاء سطح کشاورزی کشور و افزایش میزان تولید در واحد سطح و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی آغاز نموده. دیدگاه ما بر ایجاد یک رابطه طولانی و پایدار با کشاورزان و شرکای تجاری ‌مان بنا گردیده است تا ارزش‌ها را بر اساس صداقت، دانش و نوآوری تعیین کنیم.
برسسی وضعیت
مجموعه مدیریتی شرکت کشاورزی تولیدی و خدماتی تک بوته گلستان (سهامی خاص) بیش از یک دهه در زمینه کشاورزی فعال می باشد و فعالیت رسمی خود را از سال 1396 در زمینه تولید، توزیع و صادرات نهاده ‌های کشاورزی، اجرا، مشاوره و پیمانکاری پروژه های کشاورزی با استفاده از کارشناسان مجرب و اساتید به نام کشور با هدف کمک به ارتقاء سطح کشاورزی کشور و افزایش میزان تولید در واحد سطح و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی آغاز نموده. دیدگاه ما بر ایجاد یک رابطه طولانی و پایدار با کشاورزان و شرکای تجاری ‌مان بنا گردیده است تا ارزش‌ها را بر اساس صداقت، دانش و نوآوری تعیین کنیم.

مشاوره تلفنی و حضوری رایگان برای تمامی اعضا

شرکت تک بوته گلستان ( سهامی خاص )

0
بازدیدکننده راضی

آدرس

گلستان_خانببین_خیابان ولی عصر
خیابان امام_کوچه طالقانی_ساختمان شریعتی
طبقه همکف

info@takboutegolestan.ir

آیا وب سایت تک بوته برای شما مفید بوده؟

     

43 نفر گفته بله        3 نفر گفته خیر